Nagroda krytyki literackiej im. Kazimierza Wyki

Laureat 1989

prof. Franciszek Ziejka

historyk literatury i kultury polskiej

Od 40 lat związany z Uniwersytetem Jagiellońskim, w latach 1999-2005 r. był rektorem tej uczelni.

Owocem jego badań są m.in. "Złota legenda chłopów polskich", "W kręgu mitów polskich", "Paryż młodopolski". W swoich poszukiwaniach uwzględniał m.in. źródła francuskie i portugalskie dotyczące spraw polskich.

Był wykładowcą uniwersytetów Aix-en-Provence, Uniwersytetu w Lizbonie i tzw. "Nowej Sorbony" w Paryżu.

Uhonorowany Nagrodą im. Kazimierza Wyki "za eseistykę poświęconą kulturze i literaturze XIX i XX wieku".