Nagroda krytyki literackiej im. Kazimierza Wyki

Laureat 1996

Jan Pieszczachowicz

krytyk literatury, publicysta

Absolwent polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, uczeń prof. Kazimierza Wyki.

Debiutował na łamach tygodnika "Współczesność". Współpracował z "Kulturą", "Miesięcznikiem Literackim", "Nowymi Książkami", "Twórczością", "Życiem Literackim", "Dialogiem", "Nurtem", "Odrą".

Kierował czasopismem "Student", był współzałożycielem i redaktorem naczelnym miesięcznika "Pismo" do jego administracyjnej likwidacji, prezesem Oddziału Krakowskiego i członkiem Zarządu Głównego Związku Literatów Polskich.

Autor znaczących pozycji o literaturze współczesnej: "Walka z niebytem", "W labiryncie XX wieku", "Koniec wieku: szkice o literaturze", "Edward Stachura - łagodny buntownik". Nagrodę otrzymał "za całokształt dokonań w zakresie krytyki literackiej i artystycznej".