Laureat 1980

Jerzy Kwiatkowski
krytyk, historyk literatury, eseista, tłumacz ( 3.VI.1927 r. – 30.XII. 1986 r.)
Studiował filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim pod kierunkiem prof. Kazimierza Wyki. Współpracował z „Życiem Literackim”, „Pismo”, Wydawnictwem Literackim, do 1986 r. pracował w Instytucie Badań Literackich. Literaturę XX wieku, którą się zajmował, interpretował jako wyraz współczesnej świadomości historycznej i kulturowej, samowiedzy intelektualnej i artystycznej. Był zaliczany do tzw. krakowskiej szkoły krytyki. Nagrodę im. Kazimierza Wyki otrzymał za „całokształt twórczości krytycznoliterackiej i naukowej, odznaczającej się wybitnymi walorami poznawczymi i pisarskimi, stanowiącej poważny wkład do literatury ostatniego trzydziestolecia i nawiązującej do dzieła patrona nagrody”.
Bibliografia:
1960 – Szkice do portretów
1964 – Klucze do wyobraźni
1966 – U podstaw liryki Leopolda Staffa
1967 – Poezje bez granic
1969 – Remont pegazów
1972 – Świat poetycki Juliana Przybosia
1975 – Poezja Jarosława Iwaszkiewicza na tle dwudziestolecia międzywojennego
1986 - Monografia Dwudziestolecie międzywojenne

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków
tel: 12 63-03-437
email: nagroda.wyki@malopolska.mw.gov.pl