Nagroda krytyki literackiej im. Kazimierza Wyki

Jury Nagrody

Regulamin Nagrody został określony w Uchwale nr XXXVIII/529/09 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie przyjęcia szczegółowych zasad i trybu przyznawania corocznej nagrody pn. Nagroda Marszałka Województwa Małopolskiego i Prezydenta Miasta Krakowa im. Kazimierza Wyki za wybitne osiągnięcia w dziedzinie eseistyki oraz krytyki literackiej i artystycznej. Jury nagrody powołane zostaje z przedstawicieli środowiska intelektualno - artystycznego Małopolski. W skład Jury Nagrody wchodzi każdorazowo laureat nagrody z poprzedniego roku przy czym przysługuje mu prawo jednorazowego uczestnictwa w pracach jury. Wybór laureata nagrody odbywa się w dwóch etapach. W pierwszym etapie Jury, po zapoznaniu się z sylwetkami poszczególnych kandydatów dokonuje wyboru co najmniej 2 kandydatów, spośród których w drugim etapie, w głosowaniu tajnym, wybiera laureata. Jury przedstawia Zarządowi Województwa Małopolskiego i Prezydentowi Miasta Krakowa wybranego kandydata do akceptacji.

W skład Jury wchodzą:

 • Jan Pieszczachowicz,

 • prof. Marta Wyka,

 • prof. Franciszek Ziejka,

 • prof. Ryszard Nycz,

 • prof. Marian Stala,

 • Tadeusz Nyczek,

 • dr Krystyna Czerni,

 • dr Stanisław Dziedzic,

 • dr hab. Jarosław Fazan,

 • Tomasz Fiałkowski,

 • Krzysztof Markiel – Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego,

 • Katarzyna Olesiak – Dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa,

 • Prof. Ryszard Koziołek – laureat Nagrody w 2017 r.