Laureat 2010

Dr hab. Krzysztof Uniłowski nagrodę im. Kazimierza Wyki otrzymał za całokształt działalności krytycznoliterackiej ze szczególnym uwzględnieniem tomu "Kup Pan książkę!" szkice i recenzje.

 

 


Dr hab. Krzysztof Uniłowski

krytyk literatury

 

ur. 1967; adiunkt w Instytucie Nauk o Literaturze Polskiej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Redaktor kwartalnika literackiego "FA-art" - z pismem związany od pierwszego numeru (1988).

W 1997 roku otrzymał II nagrodę w ogólnokrajowym konkursie Fundacji K. i M. Górskich w Toruniu na pracę z teorii i historii literatury. Laureat im. Ludwika Frydego dla najlepszego młodego krytyka za rok 1998.

Autor kilku książek krytycznoliterackich i literaturoznawczych: "Skądinąd. Zapiski krytyczne", Bytom 1998, "Polska proza innowacyjna w perspektywie postmodernizmu", Katowice 1999, "Koloniści i koczownicy. O najnowszej prozie i krytyce literackiej", Kraków 2002, "Granice nowoczesności. Polska proza i wyczerpanie modernizmu", Katowice 2006, "Kup Pan książkę!", Katowice 2008. Wespół z Dariuszem Nowacki opracował antologię najnowszej krytyki literackiej "Była sobie krytyka. Wybór tekstów z lat dziewięćdziesiątych i pierwszych", Katowice 2003.

Bibliografia:

  • Skądinąd. Zapiski krytyczne, Bytom 1998
  • Polska proza innowacyjna w perspektywie postmodernizmu, Katowice 1999
  • Koloniści i koczownicy. O najnowszej prozie i krytyce literackiej, Kraków 2002
  • Była sobie krytyka. Wybór tekstów z lat dziewięćdziesiątych i pierwszych, Katowice 2003 (wraz z Dariuszem Nowackim)
  • Granice nowoczesności. Polska proza i wyczerpanie modernizmu, Katowice 2006

 

Krzysztof Uniłowski - Krytyka na Uniwersytecie

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków
tel: 12 63-03-437
email: nagroda.wyki@malopolska.mw.gov.pl