Nagroda krytyki literackiej im. Kazimierza Wyki

Laureaci Nagrody

1980 - Jerzy Kwiatkowski

1981 - Jan Błoński

1982 - nagrody nie przyznano

1983 - nagrody nie przyznano

1984 - Zygmunt Greń

1984 - Marian Stępień

1986 - Leszek Bugajski

1987 - Stanisław Burkot

1988 - nagrody nie przyznano

1989 - Franciszek Ziejka

1990 - nagrody nie przyznano

1991 - Jerzy Jarzębski

1992 - Stanisław Balbus

1993 - Zbigniew Herbert

1994 - Włodzimierz Maciąg

1995 - Mieczysław Porębski

1996 - Jan Pieszczachowicz

1997 - Jacek Łukasiewicz

1998 - Marian Stala

1999 - nagrody nie przyznano

2000 - Tadeusz Nyczek

2001 - Maria Janion

2002 - Michał Głowiński

2003 - Jan Prokop

2004 - Przemysław Czapliński

2005 - Teresa Walas

2006 - Aleksander Fiut

2007 - Włodzimierz Bolecki

2008 - Piotr Śliwiński

2009 - Marek Zaleski

2010 - Krzysztof Uniłowski

2011 - Michał Paweł Markowski

2012 - Krystyna Czerni

2013 - Andrzej Franaszek

2014 - Małgorzata Szpakowska

2015 - Andrzej Mencwel

2016 - Edward Balcerzan

2017 - Ryszard Koziołek

2018 - Małgorzata Łukasiewicz

2019 - Jacek Leociak

2020 - Janusz Drzewucki