Nagroda krytyki literackiej im. Kazimierza Wyki

Laureat 1986

Leszek Bugajski

krytyk literacki, felietonista

Jego zainteresowania krytycznoliterackie koncentrują się wokół współczesnej prozy polskiej.

W swoich pracach podjął próbę rozrachunku ze światopoglądem swojego pokolenia. Jest zwolennikiem nowocześnie rozumianego realizmu.

Nagrodę otrzymał za "twórczość kontynuującą zainteresowania patrona nagrody".