Nagroda krytyki literackiej im. Kazimierza Wyki

Laureat Nagrody 2014

Małgorzata SzpakowskaMałgorzata Szpakowska - urodzona 18 maja 1940 roku w Warszawie. Wieloletnia redaktor miesięcznika „Dialog”, profesor w Zakładzie Historii Kultury na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, członek Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego, Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, PEN Clubu oraz jury Nagrody im. Jana Józefa Lipskiego. Badaczka m.in. twórczości S. I. Witkiewicza i S. Lema. Autorka kilkunastu książek z zakresu historii kultury, obyczaju, antropologii ciała.

Wydała m.in.: „Światopogląd Stanisława Ignacego Witkiewicza” (1976; Nagroda Kościelskich 1977), „O kulturze i znachorach” (1983), „Dyskusje ze Stanisławem Lemem” (1996), „Zakorzenieni, wykorzenieni” (1997), „Chcieć i mieć. Samowiedza obyczajowa w Polsce czasu przemian” (nominacja do nagród NIKE 2004 oraz „Podporiusz” 2004), „Teatr i bruk. Szkice o krytykach teatralnych” (2006), współautorka i redaktor zbioru „Obyczaje polskie. Wiek XX w krótkich hasłach” (2008) oraz antologii „Antropologia ciała”(2008).

Nagroda im. Kazimierza Wyki przyznana za książkę „Wiadomości Literackie prawie dla wszystkich” (2012). Publikacja ta jest panoramą intelektualną, literacką i obyczajową Polski XX-lecia międzywojennego opracowaną na podstawie analiz czołowego pisma tamtego okresu, słynnych „Wiadomości Literackich”.