Laureat 2009

Marek Zaleski

historyk i krytyk literatury

Urodzony w 1952 r. docent w Instytucie Badań Literackich PAN, od roku 2006 pracuje również na Uniwersytecie Warszawskim w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych.

W latach 1987-2007 współredaktor "Res Publiki" i zastępca redaktora naczelnego "Res Publiki Nowej". Juror nagrody "Nike" w latach 2005-2007.

Autor książek "Przygoda drugiej awangardy" (Ossolineum, 1984, 2 wyd. 2000), "Mądremu biada?" (Libella, 1990), "Formy pamięci" (Słowo Obraz/Terytoria 1996, 2. wyd. 2004), "Zamiast. O twórczości Czesława Miłosza" (Wydawnictwo Literackie, 2005) oraz "Echa idylli" (Universitas, 2007). Laureat Nagrody Fundacji im. Kościelskich (1990) oraz Nagrody Literackiej Gdynia w dziedzinie eseju (2006).

Nagrodę Marszałka Województwa Małopolskiego i Prezydenta Miasta Krakowa im. Kazimierza Wyki otrzymał za wieńczącą jego dotychczasowy dorobek eseistyczny książkę pt. "Echa Idylli w literaturze polskiej doby nowoczesności i późnej nowoczesności".

Nagroda Marszałka Województwa Małopolskiego i Prezydenta Miasta Krakowa im. Kazimierza Wyki za wybitne osiągnięcia w dziedzinie eseistyki oraz krytyki literackiej i artystycznej.


Bibliografia:

  • Przygoda drugiej awangardy 1984
  • Mądremu biada ? 1990
  • Formy pamięci 2004
  • Zamiast. O twórczości Czesława Miłosza 2005

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków
tel: 12 63-03-437
email: nagroda.wyki@malopolska.mw.gov.pl