Laureat 1998

Marian Stala

historyk literatury, krytyk literacki

Absolwent polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracownik naukowy w Instytucie Filologii Polskiej UJ. Znawca najnowszych nurtów współczesnej literatury polskiej.

Marian Stala ukończył studia już po śmierci prof. Kazimierza Wyki. Mimo to można go zaliczyć do najmłodszych uczniów Profesora. Jest "znaleziskiem" profesora Wyki. Odkrył go na olimpiadzie polonistycznej. "Nie chciałbym demonizować swojej znajomości z prof. Wyką. Mogę tylko powiedzieć, że kiedyś w młodości minąłem się z kimś wyjątkowym. To zdarzenie pozostało we mnie i pewnie będzie tkwiło do końca" – powiedział Marian Stala.

Nagrodę Kazimierza Wyki otrzymał "za całokształt twórczości krytycznej i eseistycznej".

Bibliografia:

  • Metafora w liryce Młodej Polski
  • Chwile pewności
  • Pejzaż człowieka
  • Druga strona - notatki o poezji współczesnej
  • Trzy nieskończoności: o poezji Adama Mickiewicza, Bolesława Leśmiana i Czesława Miłosza
  • Przeszukiwanie czasu 

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków
tel: 12 63-03-437
email: nagroda.wyki@malopolska.mw.gov.pl