Nagroda krytyki literackiej im. Kazimierza Wyki

Laureat 2011

Michał Paweł Markowski - literaturoznawca, krytyk i teoretyk literatury, publicysta i tłumacz. Ze znamienitego grona pretendentów do Nagrody, po dokonaniu prezentacji i uzasadnień wyborów, na podstawie tajnego głosowania wyłoniono kandydata do nagrody: Pana Michała Pawła Markowskiego. Nagroda przyznana została za całokształt dokonań w dziedzinie krytyki oraz eseistyki literackiej i artystycznej.

 

Michał Paweł Markowski

literaturoznawca, krytyk
i teoretyk literatury

 

Michał Paweł Markowski, urodzony w 1962 roku, The Stefan and Lucy Hejna Chair in Polish Language and Literature i szef Wydziału Literatur Słowiańskich i Bałtyckich na University of Illinois w Chicago oraz visiting professor na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Przewodniczący Rady Naukowej Centrum Studiów Humanistycznych (Centre for the Advanced Studies in the Humanities) na UJ. Dyrektor artystyczny Międzynarodowego Festiwalu Literatury im. Josepha Conrada w Krakowie.

Krytyk, publicysta i tłumacz. Przekładał m. in. Derridę, Foucaulta, Rorty’ego, Pereka, Deleuze’a, Nancy’ego, Edmunda White’a. Jako wydawca opublikował 4 tomy Pism Rolanda Barthesa. Zredagował (i częściowo przełożył) tom esejów Marcela Prousta, Pamięć i styl (2000). Opracował pierwsze polskie wydanie Fragmentów Friedricha Schlegla (2009). Jest członkiem redakcji amerykańskiego czasopisma „The Slavic Review”. Współredaguje „Magazyn Literacki Książki w Tygodniku”.

Jest autorem i edytorem ponad 20 książek poświęconych filozofii literatury i kultury. Ostatnio opublikował: Czarny nurt. Gombrowicz, świat, literatura (2004, przekład rumuński i szwedzki), Teorie literatury XX wieku (2006, 2 tomy, z Anną Burzyńską, przekład serbski i węgierski), Polska literatura nowoczesna: Leśmian, Schulz, Witkacy (2007), Nieobliczalne. Eseje (2007), Życie na miarę literarury. Eseje (2009) oraz Słońce, możliwość, radość. Eseje (2010). Od 1997 współredaguje serię „Horyzonty nowoczesności”, od 2008 redaguje serię „Hermeneia”, wydawaną przez Centrum Studiów Humanistycznych. Laureat wielu nagród, między innymi Nagrody „Literatury na Świecie” w dziedzinie komparatystyki za rok 1998, Nagrody Fundacji Kościelskich (2000), Nagrody Polskiej Akademii Nauk im. Aleksandra Brücknera (2000), trzykrotnie Nagrody Ministra Edukacji Narodowej (1998, 2001, 2005). Dwukrotnie (2000, 2005) nominowany do nagrody Jana Długosza za najlepszą polską książkę humanistyczną. W 2006 roku uhonorowany 3-letnim subsydium profesorskim „Mistrz” przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej. W roku 2002 wykładał na Uniwersytecie w Sztokholmie (wykłady ukazały się w j. ang. pod tytułem Identity and Interpretation [2004]). W roku akademickim 2002/2003 Visiting Professor na Uniwersytecie Harvarda, w roku 2004 prowadził wykłady z literatury polskiej i porównawczej na Northwestern University w Evanston (USA). W roku 2005 Distinguished Visiting Professor na wydziale Literatur Nowożytnych University of Alberta (Edmonton, Kanada). W 2008 Senior Fellow w Internationales Forschungszentrum Kulturwissenschaften w Wiedniu. W 2009 Visiting Professor na Brown University, USA. Od 2010 roku mieszka w Chicago.