Nagroda krytyki literackiej im. Kazimierza Wyki

Laureat 1995

prof. Mieczysław Porębski

historyk i teoretyk sztuki, krytyk, eseista

Autor wielu publikacji książkowych, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Z Uniwersytetem związał się w roku 1968. Debiutował w "Twórczości" Kazimierza Wyki. Prof. Wyka również był recenzentem pracy doktorskiej Mieczysława Porębskiego - "Malowane dzieje".

"Przekonanie, że pisanie o sztuce może być również literaturą uwidoczniło się w fundamentalnej pracy Profesora "Granice współczesności". Wiara,
że pisze się i maluje dla pielęgnowania, rozszerzenia świadomości i rozumienia kultury – połączyła Wykę i Porębskiego" – powiedział Jan Józef Szczepański.

Nagrodę otrzymał "za całokształt eseistyki i krytyki literackiej".