Nagroda krytyki literackiej im. Kazimierza Wyki

Laureat 2008

Prof. Piotr Śliwiński

historyk i krytyk literatury

Urodzony w 1962 r. Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, autor wielu artykułów i książek krytycznoliterackich.

Szkice i recenzje, poświęcone głównie poezji, publikuje m. in. w "Res Publice Nowej", "Znaku", "Tygodniku Powszechnym", "Kresach", "Nowych Książkach". Od lat współpracuje z radiem i telewizją.

Redaktor "Polonistyki" i "Poznańskich Studiów Polonistycznych", juror w wielu konkursach i nagrodach. Nagrodę im. Kazimierza Wyki otrzymał za
działalność krytyczną ze szczególnym uwzględnieniem książki "Świat na brudno. Szkice o poezji i krytyce".

Bibliografia:

  • Przygody z wolnością. Uwagi o poezji współczesnej
  • Świat na brudno. Szkice o poezji i krytyce, 2007
  • współautor Literatury polskiej XX wieku (razem z Anną Legeżyńską i Bogumiłą Kaniewską)
  • Literatury polskiej 1976-1998 (razem z Przemysławem Czaplińskim)
  • Poezji polskiej po 1968 roku (razem z Anną Legeżyńską)