Nagroda krytyki literackiej im. Kazimierza Wyki

Laureat 1992

prof. Stanisław Balbus

literaturoznawca, eseista, tłumacz i krytyk literacki

Pracownik naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Jako publicysta debiutował w 1966 r. w "Ruchu Literackim". Publikował w większości pism literackich, m.in. w "Twórczości", "Tygodniku Powszechnym", "Życiu Literackim", "Nagłosie", "Kulturze Niezależnej", "Brulionie".

Jest autorem ok. 120 publikacji, z czego 50 ma charakter naukowy. Wśród publikacji naukowych prof. Stanisława Balbusa wyróżnia się praca pt. "Poezja w czasie marnym: o metafizyce i historiozofii w poezji Tadeusza Nowaka".

Za tę pracę oraz za całokształt dorobku krytycznoliterackiego otrzymał Nagrodę im. Kazimierza Wyki.