Nagroda krytyki literackiej im. Kazimierza Wyki

Laureat 2000

Tadeusz Nyczek

krytyk literacki, teatralny i plastyczny

Studiował polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach 1970–71 kontynuował studia na wydziale reżyserii PWST w Warszawie.

Współpracownik wielu pism literackich, teatrów, galerii. Autor m.in. prac: "Teatr Pleonasmus. Monografia teatru otwartego", "Lakierowanie kartofla i inne teksty teatralne", "Rozbite lustro, Zdzisław Beksiński", "Plus nieskończoność" – książka wydana niedawno przez Wydawnictwo Literackie w Krakowie.

Nagrodę otrzymał za "całokształt twórczości eseistycznej i krytycznoliterackiej".

Bibliografia:

 • Bolesław Leśmian (Szkice), 1976
 • Teatr "Pleonazmus" (Monografia), 1979
 • Pełnym głosem. Teatr Studencki w Polsce 1970-75, 1980
 • Lakierowanie kartofla i inne teksty teatralne, 1985
 • Powiedz tylko słowo. Szkic o poezji "Pokolenia 68", 1985
 • Zdzisław Beksiński (Album), 1992
 • Rozbite lustro (teksty przy teatrze. Felietowny i recenzje teatralne), 1991
 • Jerzy Nowosielski (Album) - współaut. J. Madeyski, D. Kaźmierska-Nyczek, 1992
 • Pióra orle, pawie, gęsie, 1996
 • (Dwadzieścia dwa razy) 22 x Szymborska, 1997
 • Plus nieskończoność. Trzy tercety krytyczne na poezję, teatr i malarstwo oraz trio na głosy mieszane, 1997
 • Alfabet teatru dla analfabetów i zaawansowanych., 2005