Nagroda krytyki literackiej im. Kazimierza Wyki

Laureat 2007

Prof. Włodzimierz Bolecki

historyk i teoretyk literatury

Urodzony 13 kwietnia 1952 r. w Warszawie. Absolwent filologii polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. W 1996 r. otrzymał tytuł profesora.

Pracuje w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, jest kierownikiem Pracowni Poetyki Historycznej.

Autor kilkunastu książek, opracowań edytorskich, kilkudziesięciu artykułów w publikacjach polskich i zagranicznych, redaktor wielu książek zbiorowych.
Specjalizuje się m.in. w takich zagadnieniach jak: poetyka historyczna, historia literatury XX w., literatura emigracyjna, teoria i historia form narracyjnych, intertekstualność, stylistyka, recepcja, metodologia badań literackich, problemy modernizmu i postmodernizmu. Nagrodę im. K. Wyki przyznano za książkę "Inna krytyka" z serii Krytyka XX wieku.

Bibliografia:

 • Historia i biografia. Opowieści biograficzne Wacława Berenta, 1978
 • Poetycki model prozy w dwudziestoleciu międzywojennym, 1982
 • Widziałem wolność w Warszawie. Szkice 1982-1987, 1984
 • Ciemny Staw. Trzy szkice do portretu Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, 1991
 • Pre-teksty i teksty. Z zagadnień związków międzytekstowych w literaturze polskiej XX wieku, 1991
 • Ptasznik z Wilna (o Józefie Mackiewiczu), 1991 (pod pseud. Jerzy Malewski)
 • Wyrok na Józefa Mackiewicza, Londyn 1991 (pod pseud. Jerzy Malewski)
 • Prawdy niemiłe. Eseje, 1993
 • Inny Świat Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, 1994;
 • Poetycki model prozy w dwudziestoleciu międzywojennym: Witkacy, Gombrowicz, Schulz i inni. Studium z poetyki historycznej, 1996
 • Rozmowy w Dragonei (z Gustawem Herlingiem-Grudzińskim), 1997
 • Polowanie na postmodernistów w Polsce, 1999
 • Rozmowy w Neapolu (z Gustawem Herlingiem-Grudzińskim), 2000
 • Ciemna Miłość. Szkice o twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, 2005
 • Inna krytyka, 2006
 • Ptasznik z Wilna. O Józefie Mackiewiczu (Zarys monograficzny) 2007