Nagroda krytyki literackiej im. Kazimierza Wyki

Laureat 1993

Zbigniew Herbert

poeta, dramaturg, eseista, tłumacz

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie studiował prawo.

Podczas okupacji hitlerowskiej w Armii Krajowej. Po wojnie pracował w różnych zawodach. Współpracował z "Tygodnikiem Powszechnym", miesięcznikiem "Twórczość", był członkiem redakcji miesięcznika "Poezja".

Odbył szereg podróży po Europie i Stanach Zjednoczonych, wygłaszając cykl wykładów o literaturze polskiej i europejskiej. Pracował jako "visiting professor" na Uniwersytecie w Los Angeles.

Nagrodę im. Kazimierza Wyki otrzymał za całokształt dorobku artystycznego i eseistycznego, ze szczególnym uwzględnieniem tomu esejów
"Martwa natura z wędzidłem".

Zmarł  28 VII 1998 roku.