Nagroda krytyki literackiej im. Kazimierza Wyki

Laureat 1984

Zygmunt Greń (12.IV.1930 – 24.VIII.2012)

krytyk teatralny i literacki, eseista.

Studiował polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz dziennikarstwo w Wyższej szkole nauk Społecznych. W 1950 zadebiutował w tygodniku „Odrodzenie”, był współpracownikiem „Dziennika Literackiego” oraz „Życia Literackiego”, „Twórczości", "Teatru", "Dziennika Polskiego". Był autorem szkiców teatralnych, między innymi „Godziny przestrogi", „Wejścia na scenę", „Czwartej ściany" oraz powieści „Olśnienie" i „Zielona Zasłona".